Meeluisteren Kerkdienst(en)

Meeluisteren Kerkdienst(en).

 

Kerkdiensten kunnen alleen beluisterd worden als daarvoor een toekenning is verstrekt door of namens de kerkeraad.

Meeluisteren kan door leden:

1. door middel van de Lucas luisterkastjes die door de kerk worden beschikbaar gesteld;

2. via internet na registratie en toekenning van een inlogcode.

Bij bijzondere diensten wordt de website open gezet voor algemene toegang.