Welkom

Kerkgebouw Gereformeerde Gemeente OostburgAdres kerk:

Melkweg 3

4501 GJ, Oostburg.

Tel.: 0117- 45 4586

 

Kerkdiensten
Zondagmorgen om 10:00 uur.
Zondagmiddag gewoonlijk om 15:30, kan wisselen als er een gastpredikant is.

Zie Kerkdiensten voor de kerktijden.  

Oppas: Er is oppas voor de kleine kinderen tijdens de morgendiensten en tijdens de middagdiensten als er een predikant is.  

 Vakantie bezoekers zijn welkom!: 

COLLECTE: U kunt uw bijdrage storten:  Kerk NL53RABO0308121929  Diaconie NL18RABO0308121880. Dank u!.